Programma van Eisen

Bij sommige werkvelden worden externe eisen gesteld welke zijn vastgelegd in regelgeving. Aan deze eisen moet invulling worden gegeven op een wijze welke voldoet aan de gestelde regelgeving.

IMG Logistic Consultancy & Management B.V. legt dit volgens de methode van een programma van eisen, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de eisen en wensen van de opdrachtgever.

Stappen binnen Programma van Eisen:

  1. Aanleiding
  2. Inventatisatie “scan”
  3. Interviews
    1. Eisen opdrachtgever
    2. Wensen opdrachtgever
  4. Wettelijke eisen
  5. Rapport

Voor meer informatie en de mogelijkheden hierover verzoekt IMG Logistic Consultancy & Management B.V. u om contact met ons op te nemen.