Plan van aanpak

De scan is een zeer belangrijke stap in het proces.  Vaak wordt al tijdens de scan duidelijk welke aanpak het beste past bij het probleem. U kunt dit terugvinden in het plan van aanpak.

Inhoudelijk verschillen de stappen natuurlijk per vraagstelling, werkveld, en omvang.

Stappen binnen Plan van Aanpak:

  1. Aanleiding
  2. Inventarisatie (“scan”)
  3. Interviews
  4. Analyse
  5. Mogelijke scenario’s (klik)
  6. Evaluatie scenario’s
  7. Uitwerken + implementeren scenario (klik)
  8. Follow-up

Voor meer informatie en de mogelijkheden hierover verzoekt IMG Logistic Consultancy & Management B.V. u om contact met ons op te nemen.