Werkwijze

De werkwijze van IMG Logistic Consultancy & Management B.V. kenmerkt zich door als eerste een zeer grondige “scan” uit te voeren. Ervaring heeft geleerd dat deze scan al in zeer sterke mate richting voor de te kiezen oplossing bepaalt.

Daarnaast worden er interviews gehouden met het management en vertegenwoordigers van de betrokken afdeling(en). Uit de praktijk is gebleken dat een oplossing welke breed wordt gedragen door iedereen binnen een organisatie een randvoorwaarde is voor succes.

De verdere werkwijze wordt beschreven in het Plan van Aanpak en/of het Programma van Eisen.