Nieuwbouw

Bij het realiseren van een nieuwbouw project is de vestigingsplaats een erg belangrijke maar ook vroege keuze. Hierom wordt als eerste een “Centre of Gravity” studie uitgevoerd op basis waarvan de meest geschikte vestigingslocatie wordt geselecteerd. Bij een ‘Centre of Gravity’ studie worden 3 mogelijke vestigingslocaties geselecteerd. Vervolgens wordt uit deze drie locaties de meest geschikte locatie gekozen op basis van o.a. van geschiktheid voor het type warehouse, het bestemmingsplan, de vestigingskosten en de beschikbaarheid van personeel. Nadat de definitieve keuze voor de locatie is gemaakt wordt gestart met het ontwerp van het warehouse.

Bij het ontwerp staat het logistieke proces wat wordt uitgevoerd in het gebouw centraal en dit is dus “leading” in het ontwerptraject. Andere factoren die worden meegenomen in het ontwerpproces zijn bijvoorbeeld de afmetingen van de kavel en gestelde bouweisen natuurlijk ook een belangrijke rol spelen.

Wanneer de op de gekozen locatie een ontwerp is gemaakt dat voldoet aan alle voorwaarden, zal een architectenbureau het gebouw ontwerpen. Dit gebeurt in combinatie met het selecteren van een geschikt bouwbedrijf. Hierbij worden minimaal drie verschillende bouwbedrijven benaderd. Bij de keuze van een geschikte bouwpartner is op de eerste plaats het specifieke aanbied van de betrokken partijen belangrijk. Daarnaast is ook de om in eigendom te bouwen of een warehouse te huren erg belangrijk.

Op het moment dat het definitieve ontwerp van het gebouw bekend is kan worden gestart met de keuze voor de inrichting op basis van de ontwerpcriteria welke voortkomen uit het logistieke proces. Hierbij wordt ook getracht meerdere leveranciers/ producenten voor elk deel van de inrichting te selecteren.
IMG Logistic Consultancy & Management B.V. heeft uitgebreide ervaring met het begeleiden van nieuwbouw projecten. Hierom zijn wij een geschikte partner om U te helpen en adviseren bij het maken van keuzes. Het gehele traject van begeleiding tijdens de realisatie kan tevens door ons worden verzorgd.

Voor meer informatie en mogelijkheden van IMG Logistic Consultancy & Management B.V. verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.