Groothandel & Retail


 
Bij Groothandel en Retail is een belangrijk onderdeel de distributielogistiek vanuit de warehouses naar de klanten.
Er zijn twee soorten klanten, namelijk wederverkopers (Business to Business (B2B)) en eindgebruikers (Business to Consumers (B2C)).

Het distributiekanaal van producenten naar eindgebruikers wordt Retail genoemd en ondergaat een zeer sterke groei onder invloed van on-line verkoop (internet). Een recente ontwikkeling hierbij is dat een combinatie van zowel B2B als B2C wordt toegepast, voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld kleding, schoenen en witgoed.

Belangrijke aandachtspunten zijn de beschikbaarheid van artikelen, de levertijd van de artikelen en de facturatie. Zeker als het gaat om een combinatie van de beide groepen klanten.

Belangrijke onderdelen in het proces zijn;
• Actuele voorraad
• Orderverwerkingssnelheid
• Pickproces
• Verpakken
• Facturatie
• Keuze distributiekanaal
Ieder van de bovenstaande punten kan op de verschillende wijzen worden bewaakt en/of gerealiseerd.

Steeds meer producenten van artikelen krijgen te maken met de vraag of geleverd kan worden aan alle potentiële klanten.
De optimale invulling hiervan is productgroep en leversnelheid afhankelijk.

Het bovenstaande is alleen te realiseren met de juiste software en inrichting van het warehouse. IMG Logistic Consultancy & Management B.V. kan u helpen bij het maken van de juiste keuzes in combinatie met een optimalisatie van de kosten.

Voor meer informatie en mogelijkheden van IMG Logistic Consultancy & Management B.V. verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.