Toetsing en advisering

Bedrijven welke gevaarlijke stoffen conform de PGS-regelgeving dienen op te slaan hebben vaak behoefte aan een extern advies of (nog) wordt voldaan aan de geldende regelgeving.

IMG Logistic Consultancy & Management B.V. kan voor u een controle uitvoeren met daaraan gekoppeld een rapportage met passende adviezen.

Voor meer informatie en de mogelijkheden hierover verzoekt IMG Logistic Consultancy & Management B.V. u om contact met ons op te nemen.