Omgevingsvergunning en milieumanagement

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is het noodzakelijk om voldoende kennis van zaken te hebben, dit aspect wordt vaak onderschat. Het gevolg hiervan is dat belangrijke elementen in de aanvraag vergeten worden.

De vergunningverlener kan uw vergunningontwerp opstellen waarbij het belangrijk is dat er met kennis van zaken naar gekeken wordt. De praktijk geeft aan dat er veel vergunningen opgesteld worden waarbij bedrijven het zich zelf moeilijk hebben gemaakt en het ontwerp vol fouten zit. De verschillende belangen willen daarnaast nogal eens voor onmogelijke eisen zorgen.

Voor milieudeskundige informatie en de mogelijkheden hierover verzoekt IMG Logistic Consultancy & Management B.V. u om contact met ons op te nemen.