Opstellen Veiligheidsrapportage (VR)

Het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso II-richtlijn. Het BRZO stelt eisen aan bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken. Een VR-bedrijf is een BRZO-bedrijf dat boven de hoge drempelwaarde van het BRZO 1999 komt en verplicht is een VR op te stellen.

Voor meer informatie en de mogelijkheden hierover verzoekt IMG Logistic Consultancy & Management B.V. u om contact met ons op te nemen.