Opstellen scenario-analyse

Een scenario is een beschrijving van de keten van gebeurtenissen vanaf basisoorzaken via een foutenboom naar een directe oorzaak die vervolgens leidt tot het vrijkomen van een gevaarlijke stof (LOC; Loss of Containment). Vanaf het vrijkomen van de gevaarlijke stof worden de vervolggebeurtenissen via een gebeurtenissenboom beschreven tot de beschrijving van het uiteindelijke effect.

Binnen een risicoanalyse wordt weergegeven waar en welke risico’s er zich binnen het bedrijf kunnen voordoen. Deze ontdekte risico’s worden geclusterd onder de LOC’s. Per scenario dient in de scenarioanalyse het volgende opgenomen te worden: een toegekend scenarionummer, een korte omschrijving van het scenario, de plaats waar het scenario zich voordoet, hetgeen is vrijgekomen (LOC), de organisatorische- en de technische beschermingsmaatregelen (LOD’s) en natuurlijk de Kans en Effect.

De scenario-analyse is een veiligheidsstudie die bij BRZO bedrijven veel gebruikt wordt. Het opstellen van de analyse vraagt om praktische kennis van zaken. Voor meer informatie en de mogelijkheden hierover verzoekt IMG Logistic Consultancy & Management B.V. u om contact met ons op te nemen.