Opstellen risicomatrix

Als bedrijf welke onder het BRZO valt dient u een risicomatrix op te stellen. Deze is terug te vinden in het PBZO document. Dit is een matrix waarin de restrisico’s worden aangegeven.

Op de ene as wordt de kans aangegeven, op de andere as de ernst van de gevolgen. Zowel de kans als de gevolgen worden kwalitatief gekenmerkt, waarbij een vijfpuntsschaal wordt gehanteerd. Ernst van de gevolgen: verwaarloosbaar, gering, aanzienlijk, groot en zeer groot. Kans: zeer groot (komt met enige regelmaat voor), groot (komt af en toe voor), gemiddeld (komt zelden voor), klein (niet waarschijnlijk; maar mogelijk), zeer klein (zeer onwaarschijnlijk).

Voor meer informatie hierover en/of hulp bij het opstellen van een risicomatrix verzoekt IMG Logistic Consultancy & Management B.V. u om contact met ons op te nemen.