Opstellen PBZO document (PBZO)

In het PBZO document neemt het bedrijf zijn verantwoordelijkheid voor mens en milieu en wordt aangegeven waarop het mag worden aangesproken. Uit de beschrijving moet blijken wat de uitgangspunten (beginselen) zijn op basis waarvan het beleid wordt vormgegeven en ten uitvoering wordt gebracht. In de beginselen moet een regelkring herkenbaar zijn waarin het risico, het beleid, het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en maatregelen met elkaar samenhangen.

In een PBZO document vindt vastlegging van dit beleid plaats te vinden, waarbij aandacht voor het inzichtelijk maken van de aanwezige risico’s van zware ongevallen voor de organisatie en de omgeving samengevat in een risicomatrix, gevaren geïdentificeerd worden, een verbintenis tot verbetering wordt uitgesproken, naleving van wet- en regelgeving, hoe veiligheidsdoelstellingen worden bepaald en beoordeeld hoe wijzigingen worden bijgehouden en het beleid tenslotte wordt kenbaar gemaakt aan de medewerkers binnen de organisatie.

IMG LCM Consultants stellen voor u graag uw PBZO document op. Voor meer informatie en de mogelijkheden hierover verzoekt IMG Logistic Consultancy & Management B.V. u om contact met ons op te nemen.