BRZO en externe veiligheid

Het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso II-richtlijn. Het BRZO 1999 integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het BRZO 1999 stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Daarnaast wordt in het besluit de wijze geregeld waarop de overheid daarop moet toezien.

Periodiek vinden BRZO inspecties bij de bedrijven plaats die onder het BRZO vallen. Deze zogenaamde NIM (nieuwe inspectiemethodiek) hebben ten doel bedrijven te toetsen op wettelijke verplichtingen.
De ondersteuning door IMG LCM Consultants tijdens de BRZO inspecties, zorgt ervoor dat u net wat weerbaarder bent tijdens deze inspecties. Er wordt echter wel gesteld dat het uw bedrijfsbeleid en daarmee uw veiligheidsbeleid is.

Voor meer informatie en de mogelijkheden hierover verzoekt IMG Logistic Consultancy & Management B.V. u om contact met ons op te nemen.