Opstellen calamiteitenplan

Een calamiteitenplan is een plan waarin de maatregelen zijn opgeschreven die moeten worden genomen bij een ramp. Dit plan dient te worden opgesteld door het bedrijf. De maatregelen zijn gericht op het beperken en beheersen van zware ongevallen en op de gevolgen ervan voor de werknemers (artikel 22, BRZO 1999), en werkt door naar het voorkomen en beheersen van de effecten voor mens en milieu.

IMG Logistic Consultancy & Management B.V. kan voor u het calamiteitenplan opstellen waarbij de organisatie, de middelen, de omgeving en de gevaren op ieder moment van de dag in kaart worden gebracht, waarna het plan in samenspraak met de organisatie wordt opgesteld.

Voor meer informatie en de mogelijkheden hierover verzoekt IMG Logistic Consultancy & Management B.V. u om contact met ons op te nemen.