Opstellen ATEX-document

ATEX staat voor het Franse “ATmosphère EXplosible” en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron of statische elektriciteit tot een explosie leiden. Explosies kunnen dodelijk letsel, zwaargewonden en/of grote materiële schade veroorzaken.

Bedrijven en organisaties waarbij zich binnen de muren explosies kunnen voordoen dienen een ATEX document op te stellen.
Voor meer informatie over het opstellen van het ATEX document verzoekt IMG Logistic Consultancy & Management B.V. u om contact met ons op te nemen.