Food

De productie van de producten valt onder regelgeving waaraan voldaan moet worden om de kwaliteit van de producten te garanderen. Dit onderwerp valt verder onder de productielogistiek.

De warehousing en de distributie van deze groep goederen kan in de categorie ‘geconditioneerd’ vallen. Dan dienen maatregelen genomen te worden om de opslag onder de vereiste condities te garanderen en deze condities te monitoren. Hetzelfde geldt voor de distributie.

Het picken van de goederen kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd en is productgroep afhankelijk. De meest optimale wijze kan namelijk verschillend zijn per productgroep. Daarnaast wordt in het segment “food” het principe van cross-docking veelvuldig toegepast tijdens de distributie.

Door geruime ervaring binnen verschillende typen “food”-bedrijven en bedrijven welk onderdeel uitmaken van de distributieketen is IMG Logistic Consultancy & Management B.V. zeer geschikt om de optimalisatiemogelijkheden binnen uw organisatie te definiëren, uit te werken en te implementeren.

Voor meer informatie en de mogelijkheden hierover verzoekt IMG Logistic Consultancy & Management B.V. u om contact met ons op te nemen.